De ki: “O (Kur’an) iman edenler için hidayet ve şifadır.”
(Fussilet suresi, 44. ayet)

***

Ey insanlar! Size, Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, mü’minlere (doğru yolu gösteren) bir hidayet ve rahmet geldi.
(Yunus Suresi, 57. ayet)

***

"Rasulum! Kur'an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın".
(Nahl Suresi, 98. ayet)

***

Ey Rabbimiz!
Beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri hesabın görüleceği günde affeyle.
(İbrahim suresi, 41. ayet)

***