Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i tanıyalım!

1- Kutsal kitabımızın adı nedir?

Kutsal kitabımızın ismi Kur’an’dır. Bu ismi yüce Rabb’imiz kendisi vermiştir.

2- Kur’an-ı Kerim hangi peygambere, nasıl inmiştir?

Kur’an, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sas), Cebrail isimli büyük melek tarafından getirilmiştir. Allah ile peygamberleri arasındaki bu iletişime “vahiy” diyoruz. Peygamberimiz bazen rüyada, bazen de Cebrail (as) olmadan aracısız olarak Allah’tan Kur’an ayetlerini almıştır.

3- Kur’an hangi ülkede, hangi yıllar arasında inmiştir?

İlk ayet 611 yılında, Peygamberimiz Mekke’deyken inmiştir. Bazı bölümleri Mekke’de, bazı bölümleri Medine’de olmak üzere toplam 23 senede tamamlanmıştır. Son ayet 632 yılında inmiş ve Kur’an tamam olmuştur.

4- Sûre ve ayet ne demektir?

Kur’an-ı Kerim ana bölümlere ayrılmıştır. Bu ana bölümlere sûre denir. Sûreleri oluşturan cümlelere ise ayet adı verilir. Kur’an’da 114 sûre, 6666 ayet vardır.

5- Mekkî ve Medenî sûre ne demektir?

Mekke’de inen sûrelere Mekkî sûreler, Medine’de inen sûrelere Medenî sûreler denir.

6- Kur’an’da kaç cüz vardır, Kur’an hangi sûre ile başlar hangi sûre ile biter?

Kur’an’da 30 cüz vardır. Her cüz 20 sayfadan oluşur. Kur’an, Fatiha Sûresi ile başlar, Nas Sûresi ile biter.

7- Kur’an’daki en uzun ve en kısa sûre hangisidir?

Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sûre Bakara Sûresi, en kısa sûre ise Kevser Sûresi’dir.

8- En çok okuduğumuz sûre hangi sûredir?

En fazla okuduğumuz sûre Fatiha Sûresi’dir. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Bunlar toplam 40 rekât yapıyor. Bizler her rekâtta, yani günde 40 defa Fatiha Sûresi’ni okumuş oluyoruz.

9- Niçin Kur’an okumalıyız?

İnsan sadece namaz kılarak, oruç tutarak ibadet etmiş olmaz. Kur’an-ı Kerim okumak da ibadettir. Çünkü Kur’an Allah’ın sözüdür. Sevgili Peygamberimiz, en hayırlı ve iyi insanların Kur’an öğrenen ve öğreten insanlar olduğunu söyler.

10- Kur’an nasıl okunmalıdır?

Kur’an, Rabb’imizin bize gönderdiği özel bir kitaptır. Dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini ve ölümden sonraki hayatı anlatır bize. Kur’an okumamızı bizden Rabb’imiz istemektedir. Ancak o, sıradan bir kitap değildir. Kur’an okumaya başlarken abdest alarak maddî, manevî kirlerden arınmalıyız. Ve onu anlaşılır şekilde tane tane okumalıyız. “Eûzü billahi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahîm” diyerek başlayıp, “Sadakallahul Azîm” diyerek bitirmeliyiz.

11- Kur’an bir araya nasıl getirilmiştir?

Peygamber Efendimiz’in arkadaşlarından bir kısmı, O’na gelen Kur’an ayetlerini anında yazıp kaydediyordu. Bu kimselere “vahiy kâtibi” denir. Yaklaşık kırk tane vahiy kâtibi vardı. Kur’an aynı zamanda Peygamberimiz’in birçok arkadaşı tarafından ezberleniyordu da. Kur’an, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, Hz. Osman zamanında bugünkü şekliyle bir araya getirilmiştir.

12- Kur’an’ın içindeki bilgileri ve emirleri anlamamızı kolaylaştıran kimdir?

Şüphesiz Peygamber Efendimiz’dir. Eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı, Kur’an’da emredilen ibadetleri nasıl yapmamız gerektiğini bilemezdik. Kur’an’da namaz, oruç, hac gibi ibadetleri yapmamız istenir; ancak ayrıntıları verilmez. Bize bunları Peygamber Efendimiz tarif etmiştir, kendisi yaşayarak göstermiştir.

13- Kur’an’dan başka İlahi kitap var mıdır?

Allahu Teala hazretleri binlerce peygamber göndermiştir. Biz, isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberleri biliyoruz sadece. Allah, bu peygamberlerin bir kısmına kitap vermiştir. Kitap verilen peygamberler şunlardır:

- Hz. İsa’ya, İncil

- Hz. Musa’ya, Tevrat

- Hz. Davut’a, Zebur indirilmiştir.

Ayrıca bazı peygamberlere Allah tarafından sayfalar indirilmiştir.
Ayşe Gül