05
   
   FER'î MED'LER   
  1. Medd-i Muttasıl:  
  "Harf-i med"den sonra aynı kelimede,"sebeb-i med"den "hemze" bitişik olarak gelirse, Medd-i Muttasıl olur.
 
 

 

 

 
  Medd-i Muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.  
  2. Medd-i Munfasıl:  
  "Harf-i med"den sonra ayrı kelimede "sebeb-i med"den "hemze" bulunursa, Medd-i Munfasıl olur.
 
 

 

 

 
  Medd-i Munfasıl da dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâcip değildir, câizdir.  
  3. Medd-i Lâzım:  
  "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "sebeb-i med"den "lâzım sükun" bulunursa, Medd-i Lâzım meydana gelir.  
 

 

 

 
  Medd-i Lâzım, dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.  
  4. Medd-i Ârız:  
  "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "ârızî sükun" bulunursa, Medd-i Ârız meydana gelir.  
 

 

 

 
  Medd-i Ârız'ı iki ya da dört elif miktarı uzatmak câizdir.  
  5. Medd-i Liyn:  
  "Harf-i liyn"den sonra aynı kelimede sebeb-i med olarak sükûn bulunursa Medd-i Liyn meydana gelir.  
  Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunan dir. Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü olma şartı vardır.  
 

 

 

 
  "Medd-i liyn"de uzatma, liyn harfi üzerinde yapılır, harekede değil.  
 

 

 

 
  Not: "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, ârızî sükûn ise; bu taktirde medd-i liyn, medd-i ârız'a benzer.  
  "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, lâzım sükûn olursa; o zaman medd-i liyn, medd-i lâzım'a benzer.  
 

 

 

 
Sonraki Ders Önceki Ders Konu Listesi İleri Geri Sonraki Ders Önceki Ders İçindekiler İleri Geri