06
 
    İDĞAM-I BİLÂ GUNNE (Gunnesiz İdgam)    
  Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra yani, harfleri gelirse gunnesiz idgam yapılır. İdgam, katmak demektir. Gunne, genizden gelen sese denir.  
 

 

 

 
  Burada, tenvinden sonra harflerinden geldiği için, tenvindeki nun sesi, lâm harfine katılarak okunur.  
 

 

 

 
  Tenvinden sonra harflerinden geldiği için, tenvindeki nun sesi, ra harfine katılarak okunur.  
 

 

 

 
Sonraki Ders Önceki Ders Konu Listesi İleri Geri Sonraki Ders Önceki Ders İçindekiler İleri Geri