07
 
    İDĞAM-I MEAL GUNNE (Gunneli İdgam)    
  Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra , yâni harflerinden biri gelirse gunneli idgam yapılır.  
 

 

 

 
 

 

 

 
Sonraki Ders Önceki Ders Konu Listesi İleri Geri Sonraki Ders Önceki Ders İçindekiler İleri Geri