08
 
   

İDĞAM-I MÜTECANİSEYN
Cinsleri aynı olan harflerin birbirlerine idgam edilmeleridir. Cinsleri aynı olan harfler 8 tanedir. Üç gruba ayrılırlar:


İDĞAM-I MÜTEGARİBEYN
Birbirlerine yakınlığı olan harflerin idgam edilmesidir.
Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir. İki gruba ayrılırlar:

   
Sonraki Ders Önceki Ders Konu Listesi İleri Geri Sonraki Ders Önceki Ders İçindekiler İleri Geri