RAHMÂN SURESİ

(1) Er rahman.
(2) Alleme lkur'ane.
(3) Halekal insane.
(4) Allemehul beyan.
(5) Eş şemsu vel kameru bi husban.
(6) Ven necmu veş şeceru yescudan.
(7) Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
(8) Ella tatğav fil mizan.
(9) Ve ekiymul vezne bil kisti ve la tuhsirul mizan.
(10) Vel erda vedaaha lil enam.
(11) Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
(12) Vel habbu zul asfi ver rayhan.
(13) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(14) Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
(15) Ve hale kalcanne min maricin min narin.
(16) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(17) Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
(18) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(19) Mereclbahreyni yeltekiyani.
(20) Beynehuma berzahun la yebğiyani.
(21) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(22) Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
(23) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(24) Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
(25) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(26) Kullu men 'aleyha famin
(27) Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
(28) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(29) Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardi kulle yevmin huve fiy şe'nin.
(30) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(31) Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
(32) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(33) Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardi fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
(34) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(35) Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesirani.
(36) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(37) Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
(38) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(39) Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
(40) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
(41) Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasiy vel'akdami.
(42) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(43) Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
(44) Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
(45) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(46) Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
(47) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(48) Zevata efnanin.
(49) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(50) Fiyhima 'aynani tecriyani.
(51) Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
(52) Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
(53) Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
(54) Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
(55) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
(56) Fihinne kasiratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
(57) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
(58) Ke ennehunnel yakiti vel mercan.
(59) Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
(60) Hel cezaul ihsani illel ihsan.
(61) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
(62) Ve min dunihima cennetan.
(63) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(64) Mudhammetan
(65) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(66) Fihima aynani neddahatan.
(67) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(68) Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
(69) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(70) Fihinne hayratun hisan
(71) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(72) Hurum maksuratun fil hiyam
(73) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(74) Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
(75) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(76) Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hisan
(77) Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
(78) Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.