CUMUA SURESİ

(1) Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardil elmelikilkuddusil'aziyzilhakiymi.
(2) Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhikmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
(3) Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
(4) Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'aziymi.
(5) Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhimari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
(6) Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikiyne.
(7) Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
(8) Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakiykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
(9) Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
(10) Feiza kudiyetissalatu fenteşiru fiyl'ardi vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
(11) Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'indallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikiyne.