KIYÂMET SURESİ

(1) La uksimu biyevmilkiyameti.
(2) Ve la uksimu binnefsillevvameti.
(3) Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'izamehu.
(4) Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu.
(5) Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu.
(6) Yes'elu eyyane yevmulkiyameti.
(7) Feiza berikalbesaru.
(8) Ve hasefelkameru.
(9) Ve cumi'aşşemsu velkameru.
(10) Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru.
(11) Kella la vezere.
(12) İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
(13) Yunebbeul'insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
(14) Belil'insanu 'ala nefsihi besiyretun.
(15) Ve lev elka me'aziyrehu.
(16) La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi.
(17) İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu.
(18) Feiza kare'nahu fettebi'kur'anehu.
(19) Summe inne 'aleyna beyanehu.
(20) Kella bel tuhibbunel'acilete.
(21) Ve tezerunel'ahirete.
(22) Vucuhun yevmeizin nadiretun.
(23) İla rabbiha naziretun.
(24) Ve vucuhun yevmeizin basire'un.
(25) Tezunnu en yuf'ale biha fakiretun.
(26) Kella iza beleğatitterakiye.
(27) Ve kiyle men rakin.
(28) Ve zanne ennehulfraku.
(29) Velteffetissaku bissaki.
(30) İla rabbike yevmeizinilmesaku.
(31) Fela saddeka ve la salla.
(32) Ve lakin kezzebe ve tevella.
(33) Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
(34) Evla leke feevla.
(35) Summe evlaleke feevla.
(36) Eyahsebul'insanu en yutreke suden.
(37) Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
(38) Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva.
(39) Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa.
(40) Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.