MÜRSELÂT SURESİ

(1) Velmurselati 'urfen.
(2) Fel'asifati 'asfen.
(3) Vennaşirati neşren.
(4) Felfarikati ferkan.
(5) Felmulkiyati zikren.
(6) 'Uzren ev nuzren.
(7) İnnema tu'adune levaki'un.
(8) Feizennucumu tumiset.
(9) Ve izessemau furicet.
(10) Ve izelcibalu nusifet.
(11) Ve izerrusulu ukkitet.
(12) Lieyyi yevmin uccilet.
(13) Liyevmilfasli.
(14) Ve ma edrake ma yevmulfasli.
(15) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(16) Elem nuhlikil'evveliyne.
(17) Summe nutbi'uhumul'ahiriyne.
(18) Kezalike nef'alu bilmucrimiyne.
(19) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(20) Elem nahlukkum min main mehiynin.
(21) Fece'alnahu fiy kararin mekiynin.
(22) İla kaderin ma'lumin.
(23) Fekaderna feni'melkadirune.
(24) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(25) Elem nec'alil'arda kifaten.
(26) Ahyaen ve emvaten.
(27) Ve ce'alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynakum maen furaten.
(28) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(29) İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzebune.
(30) İntaliku ila zillin ziy selasi şu'abin.
(31) La zaliylin ve la yuğniy minellehebi.
(32) İnneha termiy bişererin kelkasri.
(33) Keennehu cimaletun sufrun.
(34) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(35) Haza yevmu la yentikune.
(36) Ve la yu'zenu lehum feya'tezirune.
(37) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(38) Haza yevmulfasli cema'nakum vel'evveliyne.
(39) Fein kane lekum keydun fekiyduni.
(40) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(41) İnnelmuttekiyne fiy zilalin ve 'uyunin.
(42) Ve fevakihe mimma yeştehune.
(43) Kulu veşrebu heniy'en bima kuntum ta'melune.
(44) İnna kezalike necziylmuhsiniyne.
(45) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(46) Kulu ve temette'u kaliylen innekum mucrimune.
(47) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(48) Ve iza kiyle lehumurke'u la yerke'une.
(49) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(50) Febieyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.