NEBE SURESİ

(1) Amme yetesaelune.
(2) Aninnebeil'aziymi.
(3) Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
(4) Kella seya'lemune.
(5) Simme kella seya'lemune.
(6) Elem nec'alil'arda mihaden.
(7) Velcibale evtaden.
(8) Ve halaknakum ezvacen.
(9) Ve ce'alna nevmekum subaten.
(10) Ve ce'alnelleyle libasen.
(11) Ve ce'alnennehare me'aşen.
(12) Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
(13) Ve ce'alna siracen vehhacen.
(14) Ve enzelna minelmu'sirati maen seccacen.
(15) Linuhrice bihi habben ve nebaten.
(16) Ve cennatin elfafen.
(17) İnne yevmelfasli kane miykaten.
(18) Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
(19) Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
(20) Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
(21) İnne cehenneme kanet mirsaden
(22) Littağiyne meaben.
(23) Labisiyne fiyha ahkaben.
(24) La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
(25) İlla hamiymen ve ğassakan.
(26) Cezaen vifakan.
(27) İnnehum kanu la yercune hisaben.
(28) Ve kezzebu biayatina kizzaben.
(29) Ve kulle şey'in ahsaynahi kitaben.
(30) Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.
(31) İnne lilmuttekiyne mefazen.
(32) Hadaika ve a'naben.
(33) Ve keva'ibe etraben.
(34) Ve ke'sen dihakan.
(35) La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.
(36) Cezaen min rabbike 'ataen hisaben.
(37) Rabbissemavati vel'ardi ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hitaben.
(38) Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
(39) Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
(40) İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.