TEKVÎR SURESİ

(1) İzeşşemsu kuvviret.
(2) Ve izennucumunkederet.
(3) Ve izelcibalu suyyiret.
(4) Ve izel'işaru 'uttilet.
(5) Ve izelvuhuşu huşiret.
(6) Ve izelbiharu succiret.
(7) Ve izennufusu zuvvicet.
(8) Ve izelmev'udetu suilet.
(9) Bieyyi zenbin kutilet.
(10) Ve izessuhufu nuşiret.
(11) Ve izessema'u kuşitat.
(12) Ve izelcahiymu su''iret.
(13) Ve izelcennetu uzlifet.
(14) 'Alimet nefsun ma ahdaret.
(15) Fela uksimu bilhunnesi.
(16) Elcevarilkunnesi.
(17) Velleyli iza 'as'ase.
(18) Vessubhi iza teneffese.
(19) İnnehu lekalu resulin keriymin.
(20) Ziy kuvvetin 'inde ziyl'arşi mekiynin.
(21) Muta'in semme emiynin.
(22) Ve ma sahibukum bimecnunin.
(23) Ve lekad reahu bil'ufukilmubiyni.
(24) Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
(25) Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
(26) Feeyne tezhebune.
(27) İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
(28) Limen şae minkum en yestekiyme,.
(29) Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.