MUTAFFİFÎN SURESİ

(1) Veylun lilmutaffifiyne.
(2) Elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.
(3) Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
(4) Ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.
(5) Liyevmin 'aziymin.
(6) Yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.
(7) Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
(8) Ve ma edrake ma sicciynun.
(9) Kitabun merkumun.
(10) Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
(11) Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
(12) Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.
(13) İza tutla aleyhi ayatuna kale esatiyrul'evveliyne.
(14) Kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.
(15) Kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
(16) Summe innehum lesalulcahiymi.
(17) Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
(18) Kella inne kitabel'ebrari lefiy 'illiyyiyne.
(19) Ve ma edrake ma 'illiyyune.
(20) Kitabun merkumun.
(21) Yeşheduhulmukarrebune.
(22) İnnelebrare. Lefiy na'iymin.
(23) 'Alel'eraiki yenzurune.
(24) Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'iymi.
(25) Yuskavne min rahiykin mahtumin.
(26) Hitamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.
(27) Ve mizacuhu min tesniymin.
(28) Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
(29) İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
(30) Ve iza merru bihim yeteğamezune.
(31) Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
(32) Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
(33) Ve ma ursilu 'aleyhim hafiziyne.
(34) Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
(35) 'Alel'eraiki yenzurune.
(36) Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.