İNŞIKAK SURESİ

(1) İzessemaunşakkat.
(2) Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
(3) Ve izel'ardu muddet.
(4) Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
(5) Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
(6) Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakiyhi.
(7) Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
(8) Fesevfe yuhasebu hisaben yesiyren.
(9) Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
(10) Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
(11) Fesevfe yed'u suburen.
(12) Ve yasla se'iyren.
(13) İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
(14) İnnehu zanne en len yehure.
(15) Bela inne rabbehu kane bihi basiyren.
(16) Fela uksimü bişşefeki.
(17) Velleyli ve ma veseka.
(18) Velkameri izetteseka.
(19) Leterkebunne tabekan 'an tabekin.
(20) Femalehum la yu'minune.
(21) Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.
(22) Belilleziyne keferu yukezzibune.
(23) Vallahu a'lemu bima yu'une.
(24) Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.
(25) İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.