BÜRÛC SURESİ

(1) Vessemai zatilbüruci.
(2) Velyevmilmev'udi.
(3) Ve şahidin ve meşhudin.
(4) Kutile ashabül'uhdudi.
(5) En nari zatelvekudi.
(6) İz hüm 'aleyha ku'udün.
(7) Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.
(8) Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.
(9) Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardi vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.
(10) İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariyki.
(11) İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü zalikelfevzülkebiyrü.
(12) İnne batşe rabbike leşediydün.
(13) İnnehu hüve yübdiü ve yü'iydü.
(14) Ve hüvelğafurülvedudü.
(15) Zül'arşilmeciydü.
(16) Fa''alün lima yüriydü.
(17) Hel etake hadiysülcünudi.
(18) Fir'avne ve semude.
(19) Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
(20) Vallahü min veraihim muhiytun.
(21) Bel hüve kur'anün meciydün.
(22) Fiy levhin mahfuzin.