TÂRIK SURESİ

(1) Vessemai vettariki.
(2) Ve ma edrake mettariku.
(3) Ennecmüssakibü.
(4) İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.
(5) Felyenzuril'insanü mimme hulika.
(6) Hulika min main dafikin.
(7) Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
(8) İnnehu 'ala rec'ihi lekadirün.
(9) Yevme tüblesserairü.
(10) Fema lehu min kuvvetin ve la nasirin.
(11) Vessemai zatirrec'i.
(12) Vel'ardi zatissad'i.
(13) İnnehu likavlün faslün.
(14) Ve ma hüve bilhezli.
(15) İnnehüm yekiydune keyden.
(16) Ve ekiydü keyden.
(17) Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.