LEYL SURESİ

(1) Velleyli iza yağşa.
(2) Vennehari iza tecella.
(3) Ve ma halekazzekere vel'ünsa.
(4) İnne sa'yeküm leşetta.
(5) Feemma men a'ta vetteka.
(6) Ve saddeka bilhusna.
(7) Fesenüyessirühu lilyüsra.
(8) Ve emma men bahile vestağna.
(9) Ve kezzebe bilhusna.
(10) Fesenüyessirühu lil'usra.
(11) Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.
(12) İnne 'aleyna lelhüda.
(13) Ve inne lena lel'ahirete vel'ula.
(14) Feenzertüküm naren telezza.
(15) La yaslaha illel'eşka
(16) Elleziy kezzebe ve tevella.
(17) Ve seyücennebühel'etka.
(18) Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.
(19) Ve ma liehadin 'indehu min ni'metin tücza.
(20) İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.
(21) Ve lesevfe yerda.