DUHÂ SURESİ

(1) Vedduha.
(2) Velleyli iza seca.
(3) Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
(4) Ve lel'ahiretü hayrün leke minel'ula.
(5) Ve lesevfe yu'tiyke rabbüke feterda.
(6) Elem yecidke yetiymen feava.
(7) Ve vecedeke dallen feheda.
(8) Ve vecedeke 'ailen feağna.
(9) Femmel yetiyme fela takher.
(10) Ve emmessaile fela tenher.
(11) Ve emma bini'meti rabbike fehaddis.