TÎN SURESİ

(1) Vettiyni vezzeytuni
(2) Ve turi siyniyne
(3) Ve hazelbeledil'emiyni
(4) Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin
(5) Sümme redednahü esfele safiliyne
(6) İllelleziyne amenu ve amillus salihati felehum ecrun gayru memnunun
(7) Fema yükezzibuke ba'du biddin
(8) Eleysellahu biahkemil hakimin