KADİR SURESİ

(1) İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
(2) Ve ma edrake ma leyletülkadr
(3) Leyletülkadri hayrün men elfi şehr
(4) Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
(5) Selamün hiye hatta matle'ilfecr