ÂDİYÂT SURESİ

(1) Vel adiyati dabha
(2) Fel muriyati kadha
(3) Fel muğirati subha
(4) Fe eserne bihi nak'a
(5) Fe vesatne bihi cem'a
(6) İnnelinsane li rabbihi le kenud
(7) Ve innehu ala zalike le şehid
(8) Ve innehu li hubbil hayri le şedid
(9) E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
(10) Ve hussile ma fis sudur
(11) İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir