NASR SURESİ

(1) İza cae nasrullahi velfeth
(2) Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
(3) Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kane tevvaba