FELAK SURESİ

(1) Kul e'uzü birabbilfelak
(2) Minşerri ma halak
(3) Ve min şerri ğasikin iza vekab
(4) Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
(5) Ve min şerri hasidin iza hased