Nasıl Gusül Alınır?Önce besmele çekerek gusle niyet edilir
Eller bileklere kadar yıkanır ve yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizlenir.
Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerleri  ve uyluklar yıkanır.
Sağ avuc ile ağza üç kere su alınır. Oruçlu ise boğaza su kaçmamasına dikkat edilir.Her defasında boğaza kadar ağzın içi iyice çalkalanır.
Sonra, sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekilir.
Her defasında sol el ile sümkürülür ve burun temizlenir.
Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır.Abdest alındıktan sonra, üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa da sol omuza su dökülerek yıkanır.
Suyun her dökülüşünde ellerin erebildiği yere kadar vücut iyice oğuşturulur.
Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir.
Şayet yıkanılan yerde su toplanıyorsa, ayaklar  gusülden çıkanırken yıkanır.
Yıkanırken:

Gusülde dua okunmaz, üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur.

Gusül yapması gereken bir kimse, ağzına ve burnuna su alıp iyice çalkaladıktan sonra akar bir suya, denize veya büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ıslatırsa gusül yapmış olur.

Eğer vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara  zarar verecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.

Gusüle Nasıl Niyet Edilir?

Gusülde niyet Şafii’de farz, Hanefi’de ise sünnettir. Niyet, kalpten geçen mana demektir. Bu itibarla, yıkanırken,

“Cünüplükten temizlenmeye niyet ettim” diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir.

Mutlaka diliyle de söylemesi gerekmez. Bu yüzden, denizin kenarından geçen kimse kaza ile suya düşse de bedeninin tümü ıslansa gusül yapmış kabul edilir. Niyet etmemiş olması gusle engel teşkil etmez. Yeter ki, bedeninde kuru yer kalmamış olsun. Yine de “niyet ettim cünüplükten temizlenmeye” demek şüpheden kurtulmaya sebeptir. (4)