Çoktan Seçmeli Test

ADIM - 1

(10 sorunun en az 8ini doğru bilirseniz 2. adıma geçebilirsiniz.
cevapları işaretlemeniz yeterlidir.


Soru 1

Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi orijinal hali ile kalmıştır.?

 1. Zebur
 2. İncil
 3. Kuran
 4. Tevrat


Soru 2

Kuran aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir.?

 1. Peygamber İsa
 2. Peygamber Muhammed
 3. Peygamber Davud
 4. Peygamber Musa


Soru 3

Kuran _________________ ayında inmeye başladı?

 1. Recep
 2. Muharrem
 3. Zilhicce
 4. Ramazan


Soru 4

İlk gönderilen peygamber kimdi?

 1. Nuh
 2. Adem
 3. Salih
 4. Ibrahim


Soru 5

Son peygamber kimdi?

 1. Peygamber Muhammed
 2. Peygamber Adem
 3. Peygamber Isa
 4. Peygamber Nuh


Soru 6

Ibrahim Mekkeye______________________ gitti

 1. Kabe'yi inşa etmeye
 2. Kabe'yi ziyaret etmeye
 3. bir barış mesajı getirmeye
 4. kalmaya


Soru 7

Peygamber Muhammed'in(SAV) babası kimdi?

 1. Abdullah
 2. Abu Talib
 3. Hamza
 4. Haşim


Soru 8

Teyemmüm neyle olmaz?

 1. Kum
 2. Elmas
 3. Toprak
 4. Taş parçaları


Soru 9

Tevrat hangi peygambere gönderildi.?

 1. Musa
 2. Davud
 3. Isa
 4. Muhammed


Soru 10

Allahın Adl sıfatının manası nedir?

 1. Allah adildir
 2. Allah ebedidir
 3. Allah birdir
 4. Allah'ın kudreti sonsuzdur.

Not: Bu sayfa Play & Learn sayfasından tarafından düzeltme yapılarak hazırlanmıştır.