Allahın Rızası

Sual: Bilhassa ne yaparsak Allah bizden razı olur?

CEVAP

İsrailoğulları benzer bir suâli Musa aleyhisselama suâl etmişlerdir. Allahü teâlâ, (Onlar benden razı olurlarsa, ben de onlardan razı olurum) buyurdu. Yani başına gelin belâlara katlanmak, ona buna şikayet etmemek, Allahtan gelen her şeye razı olmaktır.

Musa aleyhisselam, (Ya Rabbi en çok buğzettiğin kimdir?) diye suâl etti. Allahü teâlâ (Bir kul, benden hayırlısını isteyip Ben de ona hakkındaki hükmü gönderince ona rıza göstermeyendir) buyurdu. Allahü teâlânın takdirine razı olmalıdır! Hadis-i kudside buyuruldu ki:

(Kaza ve kaderime razı olmıyan, beğenmiyen, verdiğim nimetlere şükretmiyen benden başka rab arasın!) [Taberânî]

geri    islamahlakı    ileri