Ara bulmak ve yalan

Sual: İki müslümanın arasını bulmak için yalan söylenebilir mi?

CEVAP

Yalan büyük günah olduğu hâlde birkaç yerde, hayra, iyiliğe vesile olduğu için caizdir. Harbde, düşmanların zararından korunmak için, iki müslümanı barıştırmak için birinden diğerine iyi söz getirmek için caizdir. Ölmemek için leş yemeğe benzer. Bunların haricinde şakadan bile olsa yalan söylememelidir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İman sahibi her kabahati yapabilir. Fakat, hıyanet edemez ve yalan söyliyemez.) [İ.E.Şeybe]

Müslümanların birbirine olan haklarından birisi de iki kişinin arasını bulmak, küsleri barıştırmaktır.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli ameli söyleyeyim mi?) Eshab-ı kiram (Evet ya Resulallah) deyince, buyurdu ki: (İki kişi arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar.) [Tirmizî]

Peygamber efendimiz gülümsediği zaman, Hz. Ömer sebebini suâl edince, buyurdu ki:

(Ümmetimden iki kişi, Allahü teâlânın huzuruna çıktı. Birisi dedi ki:

-Ya Rabbi, bu adamdan hakkımı al!

Allahü teâlâ buyurur:

- Bu adamın hakkını ver! 

-Ya Rabbi, bir iyiliğim kalmadı ki nasıl vereyim?

Allahü teâlâ hak sahibine buyurur:

- Bu adamın iyiliği kalmadı. Ne yapacaksın?

- Günahlarımı alsın!

Bu arada Peygamber aleyhisselam ağlıyarak (O gün öyle dehşetli bir gündür ki, o gün başkalarının günahlarını yüklenmek şöyle dursun insan kendi günahının yükünü çekemez.)

Allahü teâlâ, hak sahibine buyurur:

- Başını kaldırıp Cennetin şu muhteşem köşklerine bak!

Hak sahibi baktıktan sonra der ki:

- Evet görüyorum. Bu muhteşem köşkler, hangi şehid, hangi sıddik veya hangi peygamberindir?

- İşte o gördüğün güz kamaştırıcı köşler, bedellerini ödiyenler içindir.

-Ya Rabbi bunların bedellerini kim ödeyebilir?

- Sen ödeyebilirsin.

- Nasıl ödeyebilirim, neyim var ki?

- Hakkını bu kardeşine bağışlamakla bu köşke sahip olursun.

- Bağışladım ya Rabbi.

Allahü teâlâ buyurur ki:

- Haydi kardeşinin elinden tutup Cennete girin!

Peygamber aleyhisselam devamla bulurdu ki: (Allahtan korkun ve aralarınızı düzeltmeğe çalışın! Zira  Allahü teâlâ, kıyamet gününde sizin aralarınızı düzeltir.) [Haraiti]

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(İki kişinin arasını bulmak için hayırlı söz söyliyen yalancı değildir.) [Müslim]

geri    islamahlakı    ileri