Ayıp Örtmek

Sual: Bir arkadaşın kusurlarını gizlemek gerekir mi?

CEVAP

Müslüman, kusurları gizleyici olmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kim, müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette aybını örter. Kişi, arkadaşına yardımcı olduğu müddetçe, Allah da onun yardımcısı olur.) [Müslim]

(Arkadaşının aybını gizleyeni Allahü teâlâ, Cennete koyar.) [Taberânî]

(Arkadaşının aybını örtenin aybını Allah da kıyamette örter. Onun aybını açığa vuranın  aybını da Allah açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder.) [İbni Mace]

(Ayıp araştırmayın! Bir müslümanın aybını araştıranın aybı da ortaya çıkar ve nereye  gizlenirse gizlensin, rezil olur.) [Tirmizî]

(Müslümanın aybını araştıran, ona kötülük etmiş ve onu kötülüğe itmiş olur.) [Ebu Dâvud]

(Tevbe ettiği bir günahtan dolayı birini ayıplayan, aynı günaha müptela olmadan  ölmez.) [Tirmizî]

geri    islamahlakı    ileri