Cimrilikten kurtulup cömert olmak

Sual: Cimrilik nedir? Cömert olmak için ne yapmak gerekir?

CEVAP

Cimrilikten kurtulup cömert olmak için, cimriliğin dünya ve ahiretteki zararlarını cömertliğin de faydalarını iyi bilmek ve inanmak gerekir.Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlânın evliyasının hepsi cömert ve güzel ahlâklıdır.) [Dare Kutni]

(Ebdal denilen evliya, çok namaz kıldığı, çok oruç tuttuğu için değil, cömertlik ve halka nasihat etmeleri sebebiyle Cennete girer.) [Ebu Nuaym]

(Cennet, cömertler yurdudur.) [Ebuşşeyh]

(Cennette cömertler köşkü vardır.) [Taberânî]

(Rabbim, "İbrahim cömert olduğu için, dost edindim" buyurdu.) [Taberânî]

(Cömert olan ve halktan az şikayet eden, bu ümmetin efendisidir.) [Taberânî]

(Cömert, Allaha hüsn-i zannı olduğu için cömerttir. Cimri de, Allaha su-i zannı olduğu için cimridir.) [Ebuşşeyh]

(Cömertlik, dalları dünyaya sarkmış bir Cennet ağacıdır. Kim bu ağacın bir dalına tutunursa, bu dal onu Cennete götürür. Cimrilik de, dalları dünyaya sarkan Cehennem ağacıdır. Bu dalın birine yapışan, Cehenneme gider.) [Beyhekî]

(Allah, cömertlikle güzel huyu sever, cimrilikle kötü huyu sevmez.) [Berika]

(Cömert, Allaha, insanlara, Cennete yakın, Cehennemden uzaktır. Cimri ise bunun aksinedir.) [Tirmizî]

(Ben kefilim ki, cömert Cennete cimri Cehenneme girecektir.) [isfehani]

(Cömerdin yemeği ilaç, cimrinin ki hastalıktır.) [Dare Kutni]

(Kendi ihtiyacı varken, başkasını tercih edenin günahları affolur.) [İ. Habban]

{Kur'an-ı kerimde Eshab-ı kiram, böyle övülüyor: (Kendileri zarurette iken, başkalarını kendilerine tercih ederler.) [Haşr 9]}

(Cömert olursanız, Allah da size, cömertçe ihsanda bulunur.) [Deylemî]

(Yukarıdaki el, aşağıdakinden, veren el, alan elden üstündür.) [İ.Huzeyme]

İnsan, genelde cimridir. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:

(De ki, "Eğer Rabbimin rahmet hazineleri sizin olsaydı, tükenir korkusuyla yine de vermeyip cimrilik ederdiniz." Gerçekten insan çok cimridir.) [İsra 100]

(Allahın ihsan ettiği mal ile cimrilik yapanlar [zekât vermiyenler] iyi yaptıklarını [zengin kalacaklarını] mı zannediyorlar? Hâlbuki kendilerine kötülük ediyorlar. Cimrilik edip vermedikleri o mallar, [Cehennemde azab aleti olacak, yılan şeklinde] boyunlarına dolandırılacaktır.) [A. İmran 180]

Cimriliğin Zararları

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cimrilik, helak edicidir.) [Taberânî]

(Allah, yemin ederek cimrinin Cennete girmeyeceğini bildirdi.) [Tirmizî]

(Cimri abid olsa da, Cennete girmez.) [Taberânî]

(En kötü hastalık cimriliktir.) [D. Kutni]

(Cimri, öyle bir kedere boğulur ki, artık sevinç ve ferahlık yüzü görmez.) [İ. Gazalî]

(Her sabah iki melekten biri, "Ya Rabbi, infak edene karşılığını ver!" diye, diğeri de, "Cimrilik edenin malını helak et!" diye duâ eder.) [Buharî]

("Hakkımın zerresinden vazgeçmem" demek cimrilik için kâfidir.) [Hakim]

(Kaybettiği dünyalığa üzülen, Cehennem yaklaşım olur.) [İ. Gazalî]

(Ya Rabbi cimrilikten sana sığınırım.) [Müslim]

Savaşta ölen oğlu için (Vah şehidim) diye ağlayan kadına, Peygamber efendimiz, (Şehid olduğunu nereden biliyorsun? Belki boş konuşur, belki de cimri idi.) buyurdu. (E. Yala)

geri    islamahlakı    ileri