Çocuğun İbadeti

Sual: Küçük çocukların İbadetlerinin sevabları ana-babasına da verilir mi?

CEVAP

Çocuğun yaptığı iyiliklerin sevabı kendisinedir. Ana-babasına, öğretme ve yaptırma sevabı verilir. (Bezzâziyye)

geri    islamahlakı    ileri