En Zararlı Şey

Allahü teâlâ boş konuşanları sevmez. Boş konuşmak böyle olunca, zararlı konuşmanın felaketini düşünmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (En zararlı şey, çok konuşmaktır.) [Deylemî]

Dile sahip olmak, az konuşmak dinimizin emridir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:

(Sadaka vermek, iyiliği emretmek ve insanların arasını bulmak hariç, konuşmakta, fısıldaşmakta hayır yoktur.) [Nisa 114]

Dile sahip olmakla ilgili hadis-i şeriflerde bazıları da şöyle:

(Dilini tutan kurtulur.) [Tirmizî]

(Selamet istiyen, sükut etsin, dilini tutsun!) [İbni Ebiddünya]

(Susmak, hikmettir; fakat susan azdır.) [Deylemî]

(Amellerin en makbulü, dilini tutmaktır.) [Taberânî]

(Hayır söz hariç, dilini tutan, şeytanı mağlup eder.) [Taberânî]

(Sükut eden bir mümine yakın durun! O hikmetsiz değildir.) [İbni Mace]

(Allaha ve ahirete inanan, ya hayır konuşsun veya sükut etsin!) [Buharî]

(En kolay ibâdet, susmak ve güzel ahlâktır.) [İbni Ebiddünya]

(Mümin önce düşünür, sonra konuşur. Münafık, düşünmeden konuşur.) [Haraiti]

(Çok konuşan çok yanılır, çok yanılanın yalanı çoktur. Yalanı çok olan da Cehenneme layıktır.) [Taberânî]

(Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!) [Tirmizî]

(İnsanları Cehenneme sürükliyen dilleridir.) [Tirmizî]

(Dilini tutmıyan kimse, tam imana kavuşamaz.) [Taberânî]

(Rahat istiyen sussun!) [Ebuş-şeyh]

(Çok konuşmak kalbi karartır. Kalbi kararan da Allahü teâlâdan uzaklaşır.) [Beyhekî]

(Emr-i maruf ve zikir hariç, her söz, kişinin zararınadır.) [Tirmizî]

(İnsanın hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir.) [Taberânî]

(Midesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden korunmuş olur.) [Deylemî]

(Kalbi doğru olmıyanın imanı,dili doğru olmıyanın kalbi doğru olmaz) [İ. Ebiddünya]

(Kalbi diline, dili kalbine, işi sözüne uymayan mümin olamaz.) [İsfehani]

(Allahı görür gibi ibâdet et, kendini ölmüş say, bunlardan daha iyisi ise dilini tutmaktır.) [Taberânî]

(Sükutu tefekkür, bakışı ibret olup çok istigfar eden kurtuldu.) [Deylemî]

geri    islamahlakı    ileri