"Görüşünüz nedir?"

Sual: Bir kimsenin emr-i maruf ve nehy-i münker yapmaya gücü yetse, buna hiçbir mani de bulunmasa, bu kimsenin hakkı, doğruyu bildirmemesi günah olur mu? Bu hususta sizin görüşünüz nedir?

CEVAP

Önce şunu bildirelim! Okuyucularımızın bir kısmı, (Bu hususta sizin görüşünüz nedir?) gibi suâller soruyorlar. Dini hususlarda bizim gibilerin görüşü olmaz. Görüş sahibi yalnız müctehid âlimlerdir. Mukallidlerin görüşleri ile karıştırmamak için müctehidlerin görüşlerine (İctihad) denir.

Bu bakımdan suâl soran kimse, (Görüşünüz ne?) yerine, (Dinimizin bu husustaki hükmü ne?) yahut (Hanefi mezhebinde bu husus caiz midir?) gibi suâl sormalıdır. Din konusunda şunun bunun görüşü olmaz. Fakat (İstanbul boğazına üçüncü bir köprüye ihtiyaç var mıdır? Bu husustaki görüşünüz nedir?) şeklinde sorulabilir. Din hususunda böyle bir görüş bildirmek caiz olmaz. (Bana göre helaldir) veya (Bana göre helal değildir) demek yahut (Bana göre uygundur) gibi sözlerin hiç kıymeti olmaz.

Şimdi suâlinizi cevaplandıralım!

Emr-i maruf farz-ı kifayedir. Bir yerde emr-i maruf yapılmazsa, gücü yeten herkes mesul olur. Emr-i maruf çok mühimdir. Emr-i maruf yapan olmazsa, ilim yok olur. Cehalet ve sapıklık yayılır. Fitne her tarafı kaplar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Fitne ve fesad yayıldığı, müslümanlar aldatıldığı zaman, doğruyu bilenler, herkese anlatsın! Anlatmazsa, Allahü teâlânın, meleklerin ve insanların lâneti onun üzerine olsun!) [Ebu Naym]

(Ortalık karışır, yalanlar yazılır, adetler ibâdetlere karıştırılır ve Eshabıma dil uzatılırsa, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü yettiği hâlde bildirmeyene olsun! Allah , böyle âlimlerin, ne farzlarını, ne de başka ibâdetlerini kabul etmez.) [Ebu Nuaym]

(Bid'atlar yayılıp, sonra gelenler, öncekilere lânet ettiği zaman, doğruyu bilenler herkese söylesin! Eğer söylemeyip gizlerse, Allahın Muhammed aleyhisselama indirdiği Kur'an-ı kerimi gizlemiş olur.) [İbni Asakir]

(Bid'atler zuhur edip, Eshabıma kötü sözler söylendiği zaman, doğruyu bilen, herkese söylesin! Söylemezse Allahü teâlâ böyle âlime lânet eder.) [Deylemî]

(Allahü teâlânın yeryüzünde şehidlerden üstün mücahidleri vardır. Bunlar, emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker yapanlardır.) [İ. Gazalî]

(Bir yerde bir kötülük zuhur edince, o kötülük men edilmezse, Allahü teâlâ azabını o kavmin hepsine birden indirir.) [Hakim]

geri    islamahlakı    ileri