Hâline şükretmek

Sual: Haline şükretmenin yolu nedir?

CEVAP

Âhiret işinde, sâlih kimselere bakıp, onlar gibi olmaya çalışmak gerekirken, dünya işlerinde, kendimizden daha aşağıda olan fakîrlere bakmak gerekir. Kendimizden daha çok zengin olanlarla sık sık görüşmemek iyi olur. Peygamber efendimiz, (Zenginlerdeki mal ve ni’metleri görüp, hâlinizden şikâyet etmemek ve sâhip olduğunuz ni’metleri küçümsememek için onların yanına seyrek gidin) buyuruyor. (Hâkim)

Zengin de, fakîr de olsak, dilencilere değil, fakîrlere yakın olmak çok iyidir. Çünkü hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Fakîrlerin kıyâmette saltanatı vardır. Onlara “Allah rızâsı için sana bir şey vereni, bir lokma veya bir yudum su vereni Cennete götür” denir. Onlar da alıp götürürler.) [İ.Asâkir]

(Fakîrlerle dostluk kurun. Zîrâ kıyâmette devlet onlarındır.) [Ebû Nuaym]

İnsan, içinde bulunduğu duruma isyân etmemelidir. Belki o durumu kendisi için daha iyidir. Çünkü hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Öyle kimse vardır ki, onun imânı ancak zenginlikle salâh bulur. Eğer o fakîr olsaydı, küfre girerdi. Kimi de, ancak fakîrlikle salâh bulur, [doğru, iyi yolda olur], eğer zengin olsaydı, küfre düşerdi. Kiminin imânı da, ancak sıhhatte olması ile tamam olur. Eğer hastalansa, küfre girerdi. Kiminin imânı hastalık içinde bulunmakla olgunlaşır. Eğer sıhhatte olsaydı küfre sürüklenirdi.”) [Hatîb]

Kanaat      

Aza kanaat etmek, çoğu istememek değildir. Bulunduğu duruma razı olmak demektir. Hadis-i şerifte, (Kim Allahın verdiği az rızka razı olursa, Allah da onun az ameline razı olur) buyuruldu.

geri    islamahlakı    ileri