Hamd ve şükür

Sual: Çok şükür mü demek iyidir, yoksa Elhamdülillah demek mi?

CEVAP

İkisi de aynı ise de, Elhamdülillah demek daha fazîletlidir. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

(Sevilenin her şeyi, sevenin gözünde her zaman sevgilidir. İncitirse de, iyilik ederse de sevilir. Sevmek ni’meti ile şereflenenlerin, sevmenin tadını alanların çoğu, sevdiğinin iyiliklerine kavuşunca sevgileri artar. Yâhut incitmesinde de, iyiliğinde de, sevgileri değişmez. Sevdiğinin hiçbir hareketi ona çirkin gelmez. Sıkıntılı ve neşeli zamanlarında hep hamdeder. Hamdetmek, şükretmekten daha kıymetlidir. Çünkü şükretmekte ni’metleri göz önündedir.

Hamdederken ni’metleri de, elemleri de sevilmektedir. Çünkü Allahü teâlânın verdiği elemler, ni’metler gibi güzeldir. Hamd devamlıdır. Ni’met zamanında da, sıkıntılı hâllerde de hamdedilir. Şükür ise ni’met zamanlarında olur, ni’met kalmayınca, ihsân bitince şükür de kalmaz.) [c.2, m.33]

İyilik eden bir insanın hakkına riâyet ediliyor da, her ni’metin, her iyiliğin hakîkî sâhibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allahü teâlâya şükretmek, O’nun beğendiği, istediği şeyleri yapmak, niçin lâzım olmasın? Elbette, en çok O’na şükretmek, ibâdet etmek lâzımdır. Çünkü, O’nun ni’metleri yanında başkalarının iyilikleri, deniz yanında damla kadar bile değildir. Hattâ onlardan gelen iyilikleri de, yine O göndermektedir. O hâlde, hamd ve şükre devam etmek gerekir.

Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:

(Biz şükreden kimseleri mükâfatlandırırız.) [A.İmrân 145]

Hadîs-i şerîflerde de buyuruluyor ki:

(Cennetin bedeli Lâ ilâhe illallah, ni’metin bedeli Elhamdülillah’tır.) [Deylemî]

(Mü’minin her işi, hayırdır. Ni’mete şükreder, hayra kavuşur. Belâya uğrayınca da, sabreder, yine hayra kavuşur.) [Müslim]

Şükredenin malı artar

Büyük bir ni’met olan malı isrâf, Allahü teâlânın ni’metine kıymet vermemek, ni’meti elden kaçırmak, küfrân-ı ni’met, ya’nî şükretmemek olur. Bu ise, ni’meti verenin azâb etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Ni’metin kıymeti bilinmez, hakkı gözetilmezse elden gider. Şükredilir ve hakkı gözetilirse elde kalır ve artar.

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

(Şükrederseniz, verdiğim ni’metleri artırırım.) [İbrâhim 7]

(İnsanların en iyisi, insanlara faydası çok olanıdır.) [Kudâî]

Mal kıymetli olunca, onu isrâf etmek elbette kötüdür.

geri    islamahlakı    ileri