İhtiyaç halinde gıybeti caiz olanlar:

1- Bir haksızlığı, şikayet için, ilgili mercilere, (Bu kimse, şunu yaptı) demek.

2- Yetkilisine, (O, gayrı meşru iş yapıyor, buna mani olun) demek.

3- Dini bir meseleyi öğrenmek için, (Beyim şunu yapıyor, caiz mi?) demek.

4- Bid'at sahibi ile gezene, (Onunla gezme, o bidat ehlidir) demek.

5- Şahitlikte, (Falanca şöyle yaptı) demek. İstişare edene, (O kızın şu kusuru vardır) demek. Yahut, (O malı alma, şu kusuru var) demek. Hadis-i şerifte, (Facirin halini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, onun zararından korunsun.) buyuruldu.

6- Meşhur lakabı ile çağırılınca üzülmüyorsa, mesela (Kara Ali) demek.

7- İnsanları, açıktan günah işliyenlerden korumak için, (O kumarbazdır, sarhoştur) demek. Hadis-i şerifte, (Hayâsızdan bahsetmek gıybet olmaz.) buyuruldu.

geri    islamahlakı    ileri