Mütevazı olun, büyüklenmeyin, övünmeyin

Sual: Ben çok şey biliyorum diyerek övünmek uygun mudur?

CEVAP

Âlimin ilmiyle övünmesi caiz değildir. (Lokman) suresi 18. ayet-i kerimesinde mealen (Şüphesiz ki Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.) buyurulmaktadır.

Övünmek, büyüklenmenin, kibretmenin alametidir. (Mümin) suresinin 35. ayet-i kerimesinde büyüklenenlerin kalblerinin mühürlendiği bildirilmektedir.

İmam-ı Gazalî hazretleri (Necm) suresinin (Nefsinizi tezkiye etmeyiniz!) mealindeki 32. ayet-i kerimesinin tefsirinde  (Bir iyilik yaptığın zaman bunu ben yaptım deme. Onu bir iyilik sanma! Onu iyilik olarak kabul etmek, kendini beğenmektir.) buyurdu.

(Beydavi) tefsirinde, İblisin (Âdem çamurdandır, cismanidir. Ben ruhaniyim, meleğim, çamur unsurların en aşağıdır. Ben ise en şerefli olan ateşten yaratıldım.) diyerek kibirlendiği bildirilmektedir. Övünmek hadis-i şerifle de yasak edilip buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Âdem aleyhisselamın evladlarınız. Âdem ise topraktan yaratıldı.) [Ebu Dâvud]

Övünmek, başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Hâlbuki hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Din kardeşini hakir görmek, kötülük olarak yeter.) [Müslim]

(İnsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur.) [Müslim]

(Allahü teâlâ, müslüman kardeşine tevazu göstereni yükseltir, ona karşı üstünlük taslayanı da alçaltır.) [Taberânî]

(Allahü teâlâ "mütevazı olun, büyüklenmeyin, zulmetmeyin!" diye  vahyetti.) [İ Mace]

İnsan, ilim sahibi olunca kendini büyük görmeye başlar. Hâlbuki Kur'an-ı kerimde mealen (Her ilim sahibinden üstün bir âlim vardır) buyurulmaktadır. [Yusüf 76]

(Âlimlerin afeti, kendilerini büyük görmeleridir) hadis-i şerifi, ilim sahiplerinden kibirlenenlerin olabileceğini göstermektedir. Öğünmek niyetiyle kendisinin âlim olduğunu söylememelidir! Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Âlimim diyen  cahildir.) [Taberânî]

Allahü teâlâ, Peygamber efendimize tevazu ehli olmayı emretmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kıyamette Âdemoğlunun seyyidiyim, hakikatı bildiriyorum, öğünmüyorum. Ben şefaatçilerin ilkiyim. Bunları öğünmek için söylemiyorum.) [İbni Mace]

[Yani (Hakikati bildiriyorum, hakikati bildirmek vazifemdir, bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum) demektir. Bunun için mucize  göstermek gerekir; fakat keramet göstermek gerekmez.]

geri    islamahlakı    ileri