Rüşvet ve zararları

Sual: Öyle hale geldik ki ne işlerimiz ne de insanımız kaliteli. Bu durumun sebeplerinden biri de rüşvet değil midir? Rüşvet ve zararları hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP

Bir öğretmenin, kabiliyetsiz bir talebeyi rüşvetle geçirmesi de, lâyık olmayan kalitesiz, kimselerin iş başına geçmesine vesîle olur. Alt sırada olan bir evrakı, rüşvetle üste çıkarıp hemen muâmelesini yapmak, diğer sırası gelen insanların haklarına tecâvüzdür, zulümdür.
Doktorun rüşvet alarak sağlam memura rapor vermesi, düzenin bozulmasının, memleketin yıkılmasının sebeplerindendir.

Belediyelerce, kânunsuz binalara ruhsat vermek veya ruhsatsız yapılara rüşvet alarak göz yummak veya daha başka şekilde rüşvet almak vazîfeye ihânettir.

Dinsiz bir kimse, Allahtan korkmadığı için, kânunun görmediği yerlerde her rezâleti işleyebilir. Fakat bir müslüman, Allahın her zaman kendini gördüğünü bildiği için, rüşvete karışmaz ve diğer günahları işlemez. Eğer müslüman bir kimse, rüşvet gibi kirli işlere karışmışsa, Allahtan korkmadığı veya az korktuğu anlaşılabilir. Bunun için müslüman bir kimsenin rüşvet alması, sadece kendini günaha sokmakla kalmaz, aynı zamanda İslâmiyete de ihânettir. Netîcede, rüşvet bir milleti ma’nen ve maddeten çökerten bir illettir. İlgililere yardımcı olmak, her ferdin vazîfesidir.

Dînen büyük günah olup, bir milletin felâketine sebep olan rüşveti kaldırmak, ancak İslâm ahlâkına sâhip olmakla mümkündür. Çünkü ahlâklı bir müslüman haksızlık etmediği gibi, haksızlığa da râzı olmaz. Müslümanda Allah korkusu bulunduğu için, rüşvete vâsıta bile olmaktan, aslandan, yılandan kaçar gibi kaçar. Bu bakımdan çocuklarımızı, gençlerimizi ahlâklı yetiştirmek, millet olarak başta gelen vazîfelerimizden biridir. Devlet memurlarının vazîfelerini yaparken, vazîfe yaptığı kişilerden hediye almaları da doğru değildir.

 Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Öyle bir zaman gelecek, rüşvet, hediye adı altında alınıp verilecek, ibret olsun diye, gözdağı vermek için suçsuz kimseler öldürülecektir.) [İ.Gazâlî]

Rüşvet almak büyük günahtır. Fakat malını, canını, hakkını ve nâmusunu kurtarmak için istemeyerek rüşvet vermek câizdir.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Dînini ve nâmusunu malı ile koruyabilen bunu yapsın.) [Hâkim]

(Kişi, şerefini ne ile korursa, o sadaka olur.) [Ebû Ya’lâ]

(Âhır zamanda insanların paraya ihtiyâcı daha çok olur. Çünkü insan o zaman din ve dünyasını ancak para ile korur.) [Taberânî]

geri    islamahlakı    son-başa