Tevazu yükseltir

Sual: Kibirden kurtulup tevazu sahibi olmak için ne yapmalıdır?

CEVAP

Kibrin aksine tevazu denir. Tevazu, kendini hiç kimseden üstün görmemektir. Kibir ne kadar kötü ise, tevazu da o kadar iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Zillete düşmiyecek şekilde tevazu gösterene müjdeler olsun!) [Taberânî]

(Allah, tevazu edeni yüceltir.) [Bezzar]

(Şeref tevazudadır.) [İ. Ebiddünya]

(Tevazu edin ki, Allah size rahmet etsin!) [İsfehani]

(Allah için affedenin şerefi artar, tevazu gösteren de yüceltir.) [Müslim]

(Allahü teâlâ, tevazu edeni yedi kat göklere kadar yükseltir.) [Beyhekî]

(Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmiyen, insanların iyisidir.) [Berika]

(İmanın kemalini istiyen, tevazu göstersin.) [Berika]

(Kişi kibirlenince, iki melek, "Ya Rabbi bunu alçalt!" derler. Tevazu ederse, "Ya Rabbi bunu yükselt!" derler.) [Beyhekî]

(Mütevazılara tevazu gösterin! Kibirlilere de kibirli görünün!) [İ.Gazali]

(Allahü teâlâ, tevazu üzere olmamı emretti. Hiç kimse, diğerine karşı büyüklenmesin!) [Ebu Dâvud]

Tevazu hakkında islâm âlimleri buyuruyor ki:

Tevazu, cahilden veya çocuktan da olsa, hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. (Fudayl bin İyad)

Tevazu, karşılaştığın her müslümanın senden aşağı olmadığını kabul etmektir. (Hasan-ı Basri)

geri    islamahlakı    ileri