Bir Söyle Bin İşit

Mevlana, bir gün, iki kişinin kavga ettiğini görmüştü. Kavgacılardan biri ötekine:
- Bana bir söyle, benden bin işitirsin... demişti. Bunu duyan Mevlana, yanlarına gitt o adama:
- Ne söyleyeceksen bana söyle, benimle kavga et. Bana bin söyle, benden bir bile işitemezsin.

Deyince, kavgacılar hemen susmuşlar, barışmışlar, büyük adamın önünde saygıyla eğilmişlerdi.
 

Mevlana, Mehmet Önder, Tercüman 1001 Temel Eser