0-3 AY GELİŞİM SÜRECİ

 

 

MOTOR GELİŞİMİ

ALGISAL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİ

SOSYAL GELİŞİMİ

 

 

 

MOTOR GELİŞİMİ

 

     ¨     Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,

     ¨     Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,

     ¨     Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,

     ¨     Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,

     ¨     Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,

     ¨     Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,

     ¨     1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,

     ¨     2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,

     ¨     Kollarını simetrik olarak sallayabilir,

     ¨     Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,

    ¨     Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,

 

 

ALGISAL GELİŞİMİ

 

    ¨     Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,

    ¨     Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,

¨    ¨     Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,

¨     Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,

     ¨     1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,

     ¨     3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,

     ¨     2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,

    ¨     Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,

     ¨     2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,

     ¨     3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,

     ¨     Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,

     ¨     Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,

     ¨     Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,

     ¨     Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,

 

DİL GELİŞİMİ

 

     ¨     Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,

   ¨     Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,

     ¨     2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,

     ¨     Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,

 

 

SOSYAL GELİŞİMİ

 

     ¨     Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,

     ¨     5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,

     ¨     3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir,

 

GERİ DÖN