12-18 AY GELİŞİM SÜREÇLERİ

 

MOTOR GELİŞİMİ

ALGISAL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİ

SOSYAL GELİŞİMİ

GRAFİK GELİŞİMİ

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 

 

MOTOR GELİŞİMİ

 

¨     Güvenli bir biçimde yürür; güvenle adım atmaya başlayıp durabilir,

¨     Dikkatle koşar ancak önüne bir engel çıktığında engeli aşamaz,

¨     Yürürken büyük bir bebeğini ya da ayısını taşıyabilir,

¨     Yetişkin sandalyesine çıkıp oturabilir,

¨     Destekle merdivenlerden inebilir,

 

 

ALGISAL GELİŞİMİ

 

¨     Kendisine gösterildiğinde üç küpü üst üste koyup kule yapabilir,

¨     Birkaç sayfayı birden çevirir,

¨     Kolay anlaşılır resimli kitapları inceler,

¨     Kalemi ortadan veya ucundan avucu ile tutar,

¨     Tek elini daha sık kullanmaya başlar,

¨     3m uzaklıkta yuvarlanan toplarını izler ve geri getirmek için peşinden gider,

¨     Oyun oynarken yüksek sesle ve anlaşılmaz bir biçimde kendi kendine konuşur,

¨     Erişmeye çalıştığı nesneleri parmağıyla gösterip yüksek tonda ısrarlı seslerle ister,

¨     Çocuk şarkılarına eşlik etmeye çalışır,

¨     Basit emirlere uyar söz dinler,

 

 

DİL GELİŞİMİ

 

¨     Basit sorular sormaya başlar. Örn. ‘nereye gitti’,

¨     Basit zamirleri kullanmaya başlar,

¨     Konuşurken sırasını beklemeyi öğrenmiştir,

¨     Sözcüklerin tam söylenişinde bazı hatalar yapar, ‘tren’ yerine ‘tyen’ gibi

¨     Anladığı sözcük sayısı kullandığı sözcük sayısından daha fazladır,

¨      Yaklaşık 30 sözcüğü düzenli olarak kullanabilir,

 

 

SOSYAL GELİŞİMİ

 

¨     Kaşığını tutar ve yemeğini dökmeden ağzına götürür,

¨     Bardağı iki eliyle kavrar üstüne veya çevresine dökmeden içebilir,

¨     Ayakkabılarını,çoraplarını ve şapkasını çıkarabilir ancak giyemez,

¨     Tuvalet ihtiyacını huzursuzluğuyla ya da sesli anlatımlarla önceden haber vermeye başlar,

¨     Oyuncaklarını artık ağzına götürmez,

¨     Oyun sırasında veya kızdığında oyuncaklarını yere atar,

¨     Basit günlük etkinlikleri taklit eder. Örn. bebeğine yemek yedirmek gibi,

¨     Küçük nesneleri kutuya koyup çıkarabilir,

¨     Başta annesi olmak üzere tanıdık kişilere duygusal olarak bağlanmıştır,

 

 

GRAFİK GELİŞİMİ

 

¨     18 aylık bebek tek eliyle ya da iki eliyle karalamalar yapmaya başlamıştır,

¨     Kağıda büyük ve küçük noktalar koyabilir,

 

 

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 

¨     İlk düşünme belirtileri görülmeye başlar,

¨     Kendisini kontrol ederek hareket eder,

¨     Nesne devamlılığını tamamıyla kazanmıştır,

¨     Nesnenin sembolünü zihninde saklayabilmektedir,

 

GERİ DÖN