3-6 AY GELİŞİM SÜRECİ

 

 

MOTOR GELİŞİMİ

ALGISAL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİ

SOSYAL GELİŞİMİ

 

 

 

 

MOTOR GELİŞİM

 

¨     Sırtüstü konumdayken ayaklarına bakmak için başını kaldırabilir,

¨     Destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirebilir,

¨     Bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü tekmeler atabilir,

¨     Yüzükoyun durumda sırtüstü konuma; sırtüstü konumdan yüzükoyun duruma geçebilir,

  ¨     Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda ağırlığını ayaklarına verip etkin bir biçimde aşağı-yukarı zıplar,

 

 

ALGISAL GELİŞİM

 

¨     Gözler birlikte hareket eder,

¨     15-30 cm yakınlığındaki nesnelere dikkatle bakar ve aynı anda onları tutabilmek için ellerini uzatır,

¨     3m uzaklıktaki topların yuvarlanışını izler,

¨     Oyuncağını bir elinden diğerine geçirebilir,

¨     Avuçlarıyla kavrarken bütün elini kullanır,

¨     Anlamlı bir ilgi ve dikkatle  yetişkinin odada yaptıklarını izler

¨     Hangi sesin kime ait olduğunu bulabilir,

 

 

DİL GELİŞİMİ

 

¨     Şarkımsı ya da tek ve iki heceli ifadelerle hoş ve uyumlu sesler çıkarır,

¨     Kendi kendine neşe çığlıkları atar,

¨     ‘Ba da’, ‘ba ga’ gibi iki sesli sözcükleri ayırt eder,

 

 

SOSYAL GELİŞİM

 

¨     Bu dönemde eline aldığı her şeyi ağzına götürür,

¨     Kendisine çıngırak verildiğinde hemen elini uzatır ve ses çıkarması için anlamlı bir biçimde sallamaya başlar,

¨     Yabancılara yakın davranır ama zaman zaman  özellikle annesi yanında olmadığında hafif bir utangaçlık ve endişe gösterebilir,

 

GERİ DÖN