Günahkâr Müslümanlar

İNSAN günahsız olmaz.  Büyük günah işlemek, o günahı helal kabul etmedikçe küfre yol açmaz. Kesin haram olduğu bilinen bir günahı helal kabul ederek işlerse kafir olur.

Büyük günahları açıkta, açıkça işleyenler mütecahir fasık ve facir olur. Onların gıybeti yapılabilir.

Devamlı olarak küstahça, utanmadan arlanmadan  sıkılmadan günah işleyen azgın mütecahir fasıklara  günahkar demek caizdir.

Günahına tevbe edip ıslah olanların  gıybeti yapılamaz.

İsyan eden Müslüman âsi bir Müslümandır.

İlmihalini öğrenmeyen, bilmeyen bir Müslüman cahildir.

Bedevî kültürlü ve zihniyetli bir Müslüman bedevî Müslümandır.

Ezelde Allah ile yapmış olduğu ahd ü misaka hıyanet eden bir Müslüman, hâin bir Müslümandır.

Fasık, facir, hain, âsi  Müslümanlara iyi Müslümanlar demek caiz değildir. 

Öyle olmalarına rağmen onlar yine Müslümandır ve kardeşimizdir.

Elinde imkan ve fırsat olduğu halde  zarurî ve faydalı bilgileri öğrenip hayata tatbik etmeyen Müslüman,  en azından gafil bir Müslümandır.

Allah’ın bütün mü’min kullarını tek bir Ümmet yaptığını bilip de Ümmet şuuruna sahip olmayan, Ümmet birliği için çalışmayan Müslüman ayıplı bir Müslümandır. Ona uyanık, şuurlu Müslüman demek caiz olmaz.

Boynunda zamanın İmamına biat ve itaat bağı bulunmayan Müslüman başıboş bir Müslümandır.

Zina yapan Müslüman alçak bir Müslümandır. Böyle biri, başından evlilik geçmişse ve yakalanır suçu sâbit olursa   İslam Şeriatına göre idam edilir.

Yalancı bir Müslüman faziletli Müslüman değildir, alçak Müslümandır.

İftira ve gıybet eden, laf taşıyan, diliyle fitne fesat çıkartan Müslüman  da alçaktır.

Dedikoducu zevzek geveze çenesi düşük Müslümanlar iyi değildir.

Bu satırları kaleme alan bendeniz böyle yapıyorsam alçak kere alçak bir Müslümanımdır.

Hocasını, Hocaefendisini, şeyhini, baronunu  erbab haline getirip uçuranlar en azından ahmaktır, geri zekalıdır.

Zekatları Kur’ana, Sünnette, Şeriata, fıkha uygun şekilde doğru dürüst vermeyen Müslüman zekat hırsızıdır.

Zekat almaya hakları olmadığı halde  saf ve cahil Müslümanlara tebelleş olup zekat toplayanlar zekat uğrularıdır.

Zekatlarını böyle uğrulara kaptıranlar ebleh ve salaktır.

Kur’an’a, Sünnete, Şeriata aykırı şekilde   şeytanî tesettüre bürünüp erkeklerin iştahlı şehevî bakışlarını üzerlerine çeken  karılar ve kızlar  hafif akıllıdır. Onları uyarmayan, hizaya getirmeyen sorumlu hocalar ve Müslüman idareciler  vebal altındadır.

Alimlerin en kötüleri, bildikleri ilimle âmil olmayanlardır.

Kötü düzen ve sistemlere iyi yahut eskisine göre daha iyi diyenler beyinsizdir.

Cemaat, tarikat, grup, hizip, fırka holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapanlar  dengesiz Müslümandır.

Allah’ın inzal buyurmuş olduğu kesin hükümleri reddedip   onlarla amel etmeyenler kafirdir, zalimdir, gafildir.

Peki iyi Müslüman kimdir?

Sahih itikada sahip olan… Allah’a hiçbir ortak koşmayan…Beş vakit namazı dosdoğru kılan… Zekatını dosdoğru ödeyen… Allah’a karşı ihlaslı olan…  Yaratıklara karşı adaletli ve insaflı olan… Kendini Ümmet-i Muhammed’in  (Salat ve selam olsun  ona) bir üyesi bilen…  Resulullah’ı en güzel örnek ve model kabul edip onun Şeriatına ve Sünnetine yapışan… Azgınlık yapmayan… Günahkar olsa da açıkta, açıkça, cehren büyük günah işlemeyen…  Allah’tan korkan… Peygamberin Ümmeti olan… Kafirleri  dost ve velî edinmeyen… Mâruf ile emr ve münkerden nehy eden…  Elinden geldiği kadar vasıflı, üstün, güçlü Müslüman olmaya çalışan… İsraf yapmayan kimsedir.

Kaynak: M. Şevket Eygi - Gazete Vahdet / 30.04.2015

Son Üyeler

  • WilliamVem
  • Davidspini
  • Hectorasype

Kimler Çevrimiçi

39 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi