Cömertliğin Fazileti

Sual: Cömertliğin fazileti nedir?

CEVAP

Cömerdin az ibâdeti, cimrinin çok ibâdetinden üstün olduğu gibi, cömert cahil de, cimri âlimden üstündür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ cömerdi, gece gündüz ibâdet eden cimriden daha çok sever) [Tirmizî]

(Allah katında cahil cömert, cimri abidden daha kıymetlidir.) [Tirmizî]

Cömerdin imanı kuvvetli, cimrinin imanı ise zayıftır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cömertlik iman sağlamlığından ileri gelir. İmanı sağlam olan Cehenneme girmez. Cimrilik, şekten, şüpheden meydana gelir. [İmanda] şüphesi olan da Cennete giremez.) [Deylemî]

(Bir kulun kalbinde cimrilikle iman bir arada bulunamaz.) [Nesâî]

(Cömert, Allaha hüsn-i zannı olduğu için cömertlik eder. Cimri ise Allaha sui zannı sebebiyle cimrilik eder.) [Deylemî]

(Cömert, Allaha, insanlara ve Cennete yakındır. Cimri ise, Allahtan, insanlardan uzak, Cehenneme ise yakındır.) [Tirmizî]

(Allahü teâlânın evliyasının hepsi cömert ve güzel ahlâklıdır.) [Dare Kutni]

(Cömert olun ki, Allahü teâlâ da size cömertlik etsin! İyi bilin ki cimrilik küfürdendir, küfrün yeri de Cehennemdir.) [Deylemî]

Cömert, gayr-i  müslim bile olsa, Cehennemdeki azabı, diğer kâfirleriniki kadar şiddetli olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cömert kâfir, Cehenneme girerken, Allahü teâlâ, [Cehennemde vazifeli meleklerin en büyüğü olan] Malike, "Bunu, dünyadaki cömertliği nisbetinde Cehennemin azabı hafif olan tarafına koy" buyurur.) [Deylemî]

Cömerdin kazancı, malı bereketi olur. Cömertliği nisbetinde malı artar. Misafirin rızkı ile geldiğii, kırk gün bereket bıraktığı, sadaka vermekle malın eksilmeyeceği hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Netice-i kelam, cömert olmaya çalışmalı, cimrilikten sakınmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Aman cimrilikten son derece sakının! Sizden öncekileri  cimrilik helak etmiştir.) [Müslim]

geri    islamahlakı    ileri