İlim ve Cimrilik

Sual: Cimri âlim olur mu?

CEVAP

Bilgili olmak ayrı şey, ilmi ile amel etmek ayrı şeydir. Dünyada yapılan bir iyiliğe ahirette 700, hatta daha fazla sevab verileceğine inanan kimse, cömert olmaya gayret eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allah katında cömert bir cahil, cimri âlimden daha üstündür. Çünkü cimrilik en ağır hastalıktır.) [Dare Kutni]

(Cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz.) [Nesâî]

(Cimri çok ibâdet etse de, Cennete girmez. Cömert, çok günah işlese de Cehenneme girmez.) [R.Nasıhin]

Bu hadis-i şerifler müminler için söylenmiştir. Kâfir cömert de olsa Cennete giremez. (Cimri Cennete giremez) demek, (Cimrilğin cezasını çekmeden giremez) demektir. Çünkü imanla ölen kimse, ya affa uğrar veya şefaate kavuşur yahut günahının cezasını çektikten sonra Cennete girer. (İslâm Ahlâkı)

geri    islamahlakı    ileri