Hz. Ali'nin Nasihati

Hz. Ali bir müfreze gönderdiği vakit başına tayin ettiği kimseye şöyle derdi:

"Sana Allahtan korkmanı tavsiye ederim. O, hem dünyaya, hem de ahirete maliktir. Vazifene sarıl. Seni Allaha yaklaştıracak olana yapış. Çünkü dünyada yapıp da bıraktıklarını, yarın karşında hazır bulacaksın."

Sakiften bir zat anlatır:

Hz. Ali, beni vali tayin etti ve şehrin halkının yanında bana şöyle dedi: "Vergiyi tam olarak al! Bu işte sakın sende bir zaaf görmesinler."

Daha sonra bana şöyle dedi: "O sözü onların yanında söylememin sebebi, onlar hilekar bir kavimdir. Onlara ait bir elbiseyi, yedikleri bir şeyi, taşıt olarak kullandıkları bir hayvanı alıp satma. Para yüzünden onları kırbaçlama ve ayakta da bekletme. Vergi olarak aldıklarından, onlara bir mal satma! Eğer bu sözlere muhalefet edersen Allah benim yerime seni yakalar. Emre muhalif bir hareketini duyarsam seni azlederim.

geri    islamahlakı    ileri