Hz. Ömer'in Nasihati
Yalnız hakka değer ver

Hz. Ömer buyurdu ki:

Bizim üzerimize düşen vazife; Allahın yapılmasını emrettiği taatlarıyla size emretmek ve vasiyet olarak size yasakladıklarını yasaklamak, yakın-uzak herkes hakkında Allahın emirlerini tatbik etmek, haktan gayrıya değer vermemektir. Biliniz ki; tamah fakirlik, kanaat zenginliktir. Kötü kimselerden uzak durmaya çalışmalıdır! Hoşuna gitmeyen hususlarda Allahın kaza ve kaderine rıza göstermeyen kimse, sevdiği hususlarda da tam manasıyla Allaha şükrünü eda etmiş sayılmaz.

Benden sonra gelecek halifeye, Allahtan korkmasını ve sahabeden güzel iş yapanların işini kabul etmesini, kötü iş yapanlarını da affetmesini vasiyyet ediyorum. Allah ve Resulünün ahdini de tavsiye ederim. Allah ve Resulünün ahidlerini insanlara tam olarak tatbik etsin. Halka, takatlarının dışında yük yüklemesin.

Seni ilgilendirmeyen işlere karışma. Düşmanından uzak ol. Emin olanı hariç, dostundan kendini koru, yani sırlarını açma. Kötü ahlâklı kimse ile arkadaşlık etme, aksi hâlde kötülüklerinden pek çoğu sana bulaşır. İşlerini Allahtan korkanlarla istişare et.

Allahın emrini ancak başkasına boyun eğmeyen, yumuşaklık göstermeyen, tamahkar olmayan kimse ikame eder. Yine Allahın emrini ancak hak uğrunda kendi taraftarlarına karşı öfkesini yutmayan, doğru söyleyen kimse tatbik eder.

 

Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eşariye şöyle yazdı:

Allah katında idarecilerin en iyisi, emri altındakileri mutlu eden, en kötüsü de, onların şekavetine sebep olandır. Kötülükten son derece sakın. Aksi hâlde emrindekiler de kötülüğe dalar. O zaman senin durumun, yerin yeşil otlarda beslenip yağlanmayı isteyen hayvan gibi olur. Onun ölümü ise semizliğine bağlıdır.

Hz. Osman, bir kabrin yanında durunca sakalı ıslanana kadar ağladı. Sebebi sorulunca Resulullah efendimizden işittiği şu iki hadis-i şerifi bildirdi:

(Kabir, ahiret menzillerinin ilkidir. Buradan kurtulana, sonrakiler daha kolaydır. Burada kurtulamıyana, ilerdekiler daha zordur.)

(Kabirdeki manzaradan daha korkuncu yoktur.)

geri    islamahlakı    ileri