İktisadın önemi

Sual: İktisad eden cimri sayılır mı?

CEVAP

Cimrilik de, israf gibi kötü huydur. Dinimiz, her işte orta yolda olmayı iktisad etmeyi emreder. Aza kanaat eden, nafakasını kolay temin eder, geçim sıkıntısı çekmez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, tok gözlü olanı zengin eder.) [Buharî]

(Müminin izzeti, insanlara karşı tok gözlü olmasıdır.) [Hakim]

(Yetecek rızka sahip olan ve Allahın kendine verdiği rızka kanaat eden müslüman kurtulmuştur.) [Müslim]

(Kimseye muhtaç olmadan yaşıyan kanaatkar müslümana ne mutlu!) [Tirmizî]

(Sakın tamahkar olmayın! Çünkü tamah, fakirliğin ta kendisidir.) [Taberânî]

(Müjde o kimseye ki, hidayete kavuşmuş, müslüman olmuş, maişeti de yetecek kadardır ve buna kanaat etmiştir.) [Tirmizî]

(Fakir-zengin herkes kıyamette "Keşke dünyada, geçinecek miktardan fazla malım olmasaydı." diyecektir.) [İbni Mace]

(Şüphelilerden sakın ki, insanların en abidi olasın! Kanaat et ki, en çok şükredenlerden olasın! Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki, hakiki mümin olasın!) [İbni Mace]

(İnsan, elindeki ihtiyacına yeterken, kendini azdıracak olan daha fazla mal ister. Aza kanaat etmez, çok ile de doymaz. Ey insanoğlu, vücudun afiyette ve günlük ihtiyacın mevcut olarak sabahlarsan, artık bu sana kâfi gelir.) [Beyhekî]

Tamahtan Kurtuluş Yolu

Kanaatkar kimse, iktisad da ederse, tamahkarlıktan kurtulur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İktisad eden, sıkıntı çekmez.) [Taberânî]

(Kurtarıcı üç şeyden biri, varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, iktisada riayet etmektir.) [Beyhekî]

(İktisad etmek, maişetin yarısıdır.) [Hatib]

(Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır.) [Deylemî]

(Geçimde iktisad etmek, peygamberliğin yirmide biridir.) [Ebu Dâvud]

(İktisad eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.) [Bezzar]

Rızık ve Endişe

İnsan, rızık için endişeye düşüp sıkıntıya girmemelidir! Her mümin, rızkı Allahın verdiğine inanıp, Ona güvenmelidir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allaha aittir.) [Hud 6]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ey insanlar, rızkınızı güzel yollardan arayın! Herkes takdir edilenden fazla rızka kavuşamaz. Takdir edilen rızka kavuşup onu yemedikçe de dünyadan göçmez. İstemese de rızkı kendine verilir.) [Hakim]

(Cebrail aleyhisselam bildirdi ki, rızkını yemeden kimse ölmez. Öyle ise Allahtan korkun, rızkınızı güzel yollardan arayın!) [Hakim]

(Rızkın için üzülme! Takdir edilen rızık seni bulur.) [İsfehani]

(Allahü teâlâ, müminin rızkını ummadığı yerden verir.) [İbni Hibban]

Peygamber efendimiz, (Eğer Allah korkusunu kendinize sermaye edinirseniz, rızkınız, ticaretsiz ve sermayesiz gelir.) buyurup şu mealdeki ayet-i kerimeyi okudu: (Kim Allahtan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir.) [Taberânî- Talak2,3]

geri    islamahlakı    ileri