İsraf nedir

Sual: İsraf Nedir?

CEVAP

Malı, dînin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya isrâf denir. Mürüvvet, fâideli olmak, iyilik yapmak arzûsudur. Dîne uymayan isrâf, haramdır.
Mürüvvete uymayan isrâf tenzîhen mekrûhtur.

İsrâf, malı helâk etmek, faydasız hâle getirmek, faydalı olmayacak şekilde sarfetmektir.

İsrâf, malı, elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helâk etmektir. Kullanılmayacak hâle sokmak, kırmak, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip, mahsûlü telef etmek, hayvanları, soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar beslememek ve barındırmamak da helâk etmektir, isrâftır.

Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralar da isrâf olur.
Mahsûl toplandıktan sonra, bunları iyi saklamayıp bozulmaları veya nem alarak çürümeleri veya kurt, güve, fare ve benzeri canlıların yemeleri isrâftır.

Elbise, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp, çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, deterjanı çok harcamak, elektriği, tüp gazı boş yere yakmak, isrâftır.

Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki:

(İktisâd eden zenginleşir, isrâf eden fakirleşir.) [Bezzâr]

İsrâfla cimriliğin ortasına iktisâd veya cömertlik denir.

geri    islamahlakı    ileri