Söz Taşımak

Sual: Birinin, başka biri hakkında söylediği sözü, hiç ekleme yapmadan ona götürmek de koğuculuk mu? Mesela "Ayşe hanım senin hakkında şöyle dedi." demek koğuculuğa girer mi?

CEVAP

Doğru olarak söz taşımak da koğuculuk olur. Yalan katılırsa iftira da olur. Koğuculuk günahtır. Ahırette cezası ağır olduğu gibi, dünyada da insanların aralarının açılmasına sebep olur. Vebalinin ağırlığı düşünülerek "Taş taşı da, söz taşıma" derler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Koğuculuk, kabir azabına sebep olur.) [Beyhekî]

(Hasetçi, koğucu ve falcı benden değildir.) [Taberânî]

(Sizin en kötünüz, söz taşıyan, dostların arasını bozan ve ayıp araştırandır.) [İ.Maverdi]

(Koğucular ve ettiği iyiliği başa kakanlar melundur.) [İ.Maverdi]

Bu hadis-i şeriflerde geçen (Cennete giremez), (Benden değildir) ve (Melundur) gibi ifadeler "tevbe edip helallaşmadan ölen, cezasını çekmeden Cennete giremez" manasındadır. Eğer bu kimseler affa veya şefaate kavuşursa, Cennete girer. Yahut insanın sevabları çok olur, günahlarından fazla gelirse, yine Cennete girer. Ehl-i sünnet itikadında, günah işliyene kâfir denmez.

Koğuculuk [söz taşımak]  

Laf taşımak çok kütüdür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Söz taşıyan Cennete girmez.) [Buharî]

(En kötünüz söz taşıyan, aranızı bozan ve insanları birbirine düşürendir.) [Taberânî]

(Söz taşıyan helalzade değildir.) [Hakim]

(Söz taşıyanlar, koğucular, kıyamette maymun suretinde haşrolunur.) [R.Nasihin]

(Söz taşımak için yürüyene, Allahü teâlâ kabrinde bir ateş musallat eder. O ateş onu kıyamete kadar yakar.) [Şira]

Salih bir zat, kendisine söz getiren kimseye buyurdu ki: (Bize üç kötülük getirdin. 1- Sevdiğim kimseyi bana düşman etmek istiyorsun. 2- Huzurlu kalbimi karıştırdın. 3- Benim yanımda adil, iyi bir kimse idin, kendini fâsık, kusurlu yaptın.)

Koğuculuk afetinden kurtulmak için, söz getirene karşı şu altı şeyi yapmak gerekir:

1- Ona inanmamalıdır. Çünkü söz getiren fâsıktır. Fâsığın sözüne inanılmaz. Onun sözü ile hareket edilmez. (Hucurat 6)

Büyük bir zat (Koğucunun sözlerini kabul etmek, koğuculuktan daha kötüdür) buyuruyor.

2- Ona nasihat etmeli, bu günahtan nehyetmelidir. Çünkü yaptığı iş münkerdir. Allahü teâlâ, (Münkerden nehyet) buyuruyor. (Lokman 17)

3- Onu sevme! Çünkü söz taşımakla asi olmuş, günah işlemiştir. Böyle asi kimse sevilmez. Onu düşman bilmelidir!

4- Söz getirdiği kimseye acaba hakikaten söylemiş mi diye sui zanda bulunup da ona kin tutma! Çünkü sui zan haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Sui zan etmeyiniz! Sui zan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın, kusurlarını görmeyin, münakaşa, hased ve düşmanlık etmeyin, birbirinizi çekiştirmeyin, kardeş gibi birbirinizi sevin!) [Müslim]

5- Getirilen sözün doğru olup olmadığını araştırma! Çünkü tecessüsü, günahları araştırmayı, Allahü teâlâ yasak etmiş, (Birbirinizin kusurunu araştırmayın) buyurmuştur. (Hucurat 12)

6- Getirilen söz hakkında kimseye birşey söyleme! Eğer söylersen, başkasının perdesini yırtmış, günahını meydana çıkarmış olursun. Müslümanların kusurlarını gizlemek gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Din kardeşinin kötülüğünü gizleyenin kusurları, kıyamette gizlenir) [Taberânî]

geri    islamahlakı    ileri